Assessment Center (АС) – ці слова часто викликають жах у багатьох абітурієнтів. Дедалі більше підприємств у Німеччині застосовують останнім часом цю складну процедуру для підбору кадрів.
Історія цього методу доволі довга і бере свій початок ще в Давньому Китаї близько 3000 років тому.

Тоді застосовувалися техніки на зразок сучасного АС для підбору громадьських службовців. Однак на той час це ще не мало форми психологічного тесту. У 20-му столітті таку процедуру застосовував німецький рейхсвер (Reichwehr) після Першої Світової війни для офіцерів. У 1920 році було засновано спеціальний дослідницький інститут у Берлінському університеті, де Йоханес Ріхерт розробив спеціальну методику під назвою Assessment Center.

Головний принцип методики полягав у всесторонньому оцінцюванні кандидата. Пізніше метод знайошов успішне застосування в Англії, а в 60-70-х роках – у США. Головною цільовою групою було вище керівництво підприємств.
Сьогодні ця процедура застосовується переважно для підбору кадрів на керівні посади, а також для початківців у
професійному житті, тобто абітурієнтів.
Головною метою цього методу є перевірка того, як кандидати реагують на штучно створені складні ситуації.

У центрі уваги стоять не професійні знання, а в першу чергу соціальні компетенціі, так звані soft skills.
Отож, яким чином проходить це, зазвичай найскладніше для всіх, випробування?

Перебіг
Більшість АС тривають два дні, впродовж яких кандидати перебувають разом, не тільки під час виконання завдань, а й упродовж перерв та під час обіду. За учасниками спостерігають декілька спеціально підготовлених працівників підприємства, зазвичай з відділу кадрів або професійні психологи. Величезний тиск створюється саме через те, що кожен кандидат постійно перебуває в полі зору спостерігача, навіть під час перерв. Таким чином перевіряється, як поводять себе апліканти в природних умовах і як вони спілкуються з конкурентами.
Незважаючи на психологічний тиск, слід намагатися поводитися цілком природньо і невимушено, вільно спілкуватися з іншими учасниками, не лякатися, коли хтось із спостерігачів заговорить з Вами.
А зараз розглянемо, які типові завдання трапляються на цьому незвичайному «іспиті».
Стандартний набір складається з таких завдань:
⇒ Презентація (іноді спеціальної теми, але найчастіше трапляється презентація себе);
⇒ Рольова гра;
⇒ Дискусія в групі;
⇒ Вправа «Поштова скринька» (Postkorbübung);
⇒ Розробка конкретного концепта (study case).


Презентація себе (Selbstpräsentation)
До цієї вправи можна підготуватися завчасно.
Слід звертати увагу на чинники, які визначають Ваш успіх. По-перше, Ваша розповідь має бути добре структурованою і
стислою. Зазвичай на це завдання дається від 5 до 7 хвилин, тому необхідно сконцентруватися на найважливішому. Ваша
презентація має бути орієнтованою на підприємство, в якому Ви проходите АС, тому дуже корисним буде на початку
сформулювати Вашу мету (а саме – робота у відповідній фірмі) та аргументи, чому Ви хочете працювати саме тут і які Ваші сильні сторони можуть бути визначальними для позитивного рішення комісії. У вашій автобіоргафії розповідайте про ті факти Вашого життя та компетенції, які будуть цікаві для підприємства, наприклад, про Ваше навчання та спеціалізацію, які відповідають профілю посади, яку Ви прагнете отримати на підприємстві, про практику, яка допомогла Вам поглибити cаме ті знання, які необхідні для роботи у даній фірмі.

Не варто дуже вдаватися в подробиці і розповідати про дитинство та безліч хоббі.
Головна заповідь: сконцентруйтеся на найголовнішому. Використовуйте проектор та flip chart для візуалізації. Дуже важливий Ваш впевнений виступ та контакт з публікою, тому не слід уникати дивитися в очі іншим учасникам.


Рольова гра
Ця вправа зорієнтована на те, щоб перевірити, як Ви можете справитися зі складною ситуацією і наскільки спокійно і конструктивно Ви можете владнати конфлікт. Зазвичай у рольовій грі беруть участь дві людини – Ви у ролі керівника, та спостерігач або робітник підприємства, який грає роль «складного співробітника». Йдеться про якусь складну ситуацію – звільнення, прохання про підвищення зарплатні тощо.
Отож, найголовніше – створити приємну атмосферу, запропонувавши Вашому співбесіднику спочатку, наприклад, щось
випити, зберігати спокій, вислуховувати думку Вашого співбесідника і наводити раціональні аргументи.

Мета вправи – досягнути консенсусу.


Дискусія в групі
Групі учасників дається певна тема для дискусії, в якій кожен має навести власні
конструктивні аргументи, але також уміти вислуховувати й думки інших. Дуже цінується обізнаність у темі, але, навіть якщо
Ви в темі не орієнтуєтесь, не слід впадати у відчай. У такій ситуації корисно взяти на себе роль модератора. Ваші завдання полягають у такому випадку у тому, щоб надавати слово учасникам, підсумовувати висновки, інтегрувати у групу мовчазних учасників, слідкувати за часом. Дуже важливо, щоб Ви самі не домінували, оскільки наполегливість за рахунок інших оцінюється негативно.
Головні якості, які оцінюються у цьому завданні, це переконливість, стриманість, готовність до компромісу, інтуїція, впевненість.

Вправа «поштова скринька» (Postkorbübung)
Під час цього завдання основне – зберігати спокій і ясну голову. Ви отримуєте повну «поштову скриньку» із завданнями з
повсякденного ділового життя. Ваше завдання: розібрати всі листи за пріоритетами і вирішити, що має бути виконано швидко Вами особисто, що можна відкласти, а що можна доручити іншим колегам. На це завдання дається півгодини. Щоб трохи полегшити цю вправу, спробуйте відразу прочитати всі завдання і встановити зв’язок між ними за змістом. Розподіліть їх за принципом “приватне” і “робоче”. Дуже корисно скласти план, у якому Ви можете
визначити час, коли і що має бути виконаним. І, найважливіше, розподіліть усе за пріоритетами: до першої групи належать
справи, які мають бути виконані терміново і особисто. До другої – ті, які можна трохи в і д к л а с т и  а б о частково  д о р у чити іншим співробітникам, і до третьої – ті, які можна цілком делегувати.

Розробка конкретного концепта (study case)
У цьому випадку Вам буде надано фіктивний сценарій розвитку підприємства і від Вас вимагається провести аналіз ситуації і запропонувати своє рішення певних проблем. Від Вас не очікують цілком правильної відповіді, але Ви маєте показати, що вмієте швидко, структуровано і аналітично мислити. Ця вправа складна, оскільки вимагає високої
концентрації, тому що Ви повинні швидко розібратися в темі. А тому гарною допомогою буде пошук інформації про підприємство та про відповідну галузь ще до початку АС.

Отож, незважаючи на складність завдань, їх можна виконати дуже вміло, якщо наперед трохи підготуватися, зібравши відповідну інформацію про підприємство та посаду і обміркувавши, як можна представити себе.
Головне – залишайтесь самі собою та поводьтесь природньо!

Корисні посилання:

1) http://de.wikipedia.org/wiki/Assessment-Center
2) http://www.karriere.de/bewerbung/vorbereitung-auf-das-assessment-center-7000/
3) http://www.karriere.de/bewerbung/selbstbewusst-durchs-assessment-center-7009/
4) http://www.hobsons.de/de/ratgeber-service/bewerbung/assessment-center/
5) http://inhalt.monster.de/5826_de_p1.asp
6) http://inhalt.monster.de/10126_de-de_p1.asp


Порада від автора: сприймайте інших кандидатів не як суперників, а як партнерів, членів однієї команди. Проте, не слід
забувати, що це – конкуренція і тому не бійтеся брати ініціативу в свої руки!

Статтю підготувала Олена Стельмаченко ( Ессен) для SUSU News № 6 (червень, 2009)

Наші партнери та друзі

На цьому місці ми хотіли би щиро подякувати Організаціям, які підтримують нас у наших справах!

Мовні курси

на сторінці Ради іноземців міста Мюнхен

Товариство "Рідна школа"

Гуртожиток,  безоплатно надава приміщення для бюро СУСНу протягом багатьох років.

Українська суботня школа

Приймає діточок на навчання.

AeZA e.V.

Об’єднання лікарів, стоматологів, аптекарів для спільно представлення інтересів перед німецькими державними органами та офіційними інституціями. Займається питанням визнання іноземних дипломів.

MORGEN e.V.

Мережа для громадських організацій іноземців у Мюнхені.

AMIGA Projekt

Підтримка іноземців з вищою освітою на ринку роботи Німеччини.

 

Український Вільний Університет

Єдиний у світі ВНЗ поза межами України з українською мовою навчання

Forum NET.Ukraine

Інтернет-портал, який надає інформацію  щодо різноманітних тему німецько-українських відносин.

Об'єднання українських жінок в Німеччині (сторінка в розробці)

AEGEE

Європейський студентський форум

KHG

Католицька університетська громада в Мюнхені

EHG

Євангельська університетська громада в Мюнхені

СУМ

Спілка української молоді Німеччини

ПЛАСТ Німеччина

Організація польських студентів у Мюнхені

Апостольська екзархія УГКЦ в Німеччині та Скандинавії

Адвокатська контора CMS Reich-Rohrwig Hainz TOV

Німецько-український союз юристів

АСТА МАЙНЦ